Sus Andersen
Keramik

Unika keramik - enkeltstående værker

Klodekrukker
Sus Andersen, Hovedvejen 52, 1. 8361 Hasselager. Værksted: Langballevej 109, 8320 Mårslet. Tlf:60803332. Mail: post.tilsus@gmail.com